Maatschappelijke bewindvoering staat voor een transformatie-agenda tot ZELF. Dit door te streven naar maatschappelijk rendement in financiële zorgverlening waar in de keten met zorgpartners en andere stakeholders geïntegreerd wordt samengewerkt. De Transformatieagenda Armoede en Schulden bestaat uit de volgende bouwstenen: