zrs-icon-3Armoede en sociale uitsluiting gaan hand in hand. Sociale wijkteams kunnen nabij en present zijn. Hoe geven we hen een ruim mandaat voor het op maat brengen en direct verbeteren van de sociale en materiële positie van sociaal en maatschappelijk uitgesloten burgers?